Ondernemend Etten-Leur in beweging

Onze Visie

Binnen Etten-Leur is er een grote verscheidenheid aan verenigingen en clubs, van serviceclubs als Lions en Rotary tot puur zakelijke verenigingen als IKE en MKB. BCEL denkt dat met de mix tussen enerzijds de zakelijke activiteiten en anderzijds sociale betrokkenheid een brug te kunnen slaan tussen het bedrijfsleven en inwoners van Etten-Leur.

Onze Passie

Het ondernemerschap is wat ons drijft! Werken met mensen en resultaat neerzetten. Innoveren, communiceren en renderen! Hierbij verliezen we echter niet uit het oog dat je ook je verantwoordelijkheid hebt naar de plaats waar je werkt of woont.

Onze Waardes

Dynamisch – BCEL is altijd in beweging
Innovatief – BCEL deelt in kennis en ervaring
Sociaal – BCEL is betrokken

Onze Ambitie

BCEL is de vereniging in Etten-Leur die door middel van interessante en/of ludieke bijeenkomsten op informele wijze werkt aan een uitgebreid netwerk van zakelijke relaties. Daarnaast vindt BCEL het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de Etten-Leurse gemeenschap. BCEL wil de inwoners van Etten-Leur kennis laten maken met het bedrijfsleven in Etten-Leur en deuren openen.