BUSINESSCLUB ETTEN-LEUR ORGANISEERT

Heb jij
het beste
Idee van
Etten-
Leur?

‘Het Beste Idee van Etten-Leur e.o.’ is een initiatief van Businessclub Etten-Leur. De leden willen hun brede kennis en ervaring graag delen met (startende) innovatieve ondernemers.  Er is geen commerciële opzet, wel betrokkenheid, plezier en interesse.

MEEDOEN? MELD JE HIER AAN!

Het Beste Idee van Etten-Leur e.o.

Je hebt een idee – innovatief natuurlijk – en een eerste aanzet voor een businessplan, maar je wilt weten of je op de goede weg zit. Of je mist de juiste contacten of net dat beetje extra expertise om de volgende stap te zetten. Kortom, je zoekt een steuntje in de rug. Wellicht dat de leden van BCEL je daar een helpende hand in kunnen bieden. BCEL bestaat uit ongeveer twintig leden van wie het gros ondernemer is. Zij hebben zelf ervaren hoe lastig het soms kan zijn om een nieuw idee door te ontwikkelen tot een gedegen en realistisch ondernemersplan. Omdat zij het ondernemerschap een warm hart toedragen, willen zij tijd en energie steken in de ondersteuning van startende ondernemers of ondernemers die hun bedrijf een verrassende wending willen geven. ‘Het Beste Idee van Etten-Leur e.o.’ zoekt kandidaten (individueel of als team van max. 3 leden) met een business idee dat in aanmerking komt voor een coachingtraject. Startende ondernemers kunnen hun idee aan de hand van een globaal businessplan pitchen.

Ondersteuning aan startende en/of innovatieve ondernemers

De drie tot vijf geselecteerde startende of innoverende ondernemers krijgen een jaar lang een coachingteam toegewezen. Elk team bestaat uit drie tot vier leden van BCEL, onder voorzitterschap van de eigenaar van het Beste Idee. De leden van BCEL ondersteunen de (startende) ondernemer vanuit hun brede expertise in het uitwerken van een uitvoerbaar businessplan. Zij hebben zich gecommitteerd om een jaar lang hun kennis, praktijkervaring en netwerken voor de kandidaten in te zetten. Alle relevante disciplines zijn in BCEL verenigd, de teams met de kandidaten kunnen daar een beroep op doen. Uitgangspunten zijn: openheid, eerlijk, inhoudelijk, praktisch, daadkrachtig, stimulerend, enthousiasmerend, adviserend, laagdrempelig, doelgericht, zakelijk, netwerken, gunnen en vooral ook plezier hebben in waar je mee bezig bent. Gedurende het jaar zijn er enkele voortgangsbijeenkomsten met alle startende ondernemers en hun coachingteams. De startende ondernemers, die als voorzitter fungeren, zullen dan hun vorderingen en resultaten presenteren. Binnen een jaar moet er een volwaardig en uitvoerbaar ondernemersplan liggen.

Deelname aan Het Beste Idee

‘Het Beste Idee van Etten-Leur e.o.’ richt zich op jonge, aankomende ondernemers uit de regio Etten-Leur. Of juist die ondernemer die door innovatie of vindingrijkheid hun bedrijf een verrassende wending willen geven. Om mee te kunnen doen aan de pitch, moet het idee aan de volgende criteria voldoen:

  • vernieuwend/innovatief zijn en/of een duurzame bijdrage leveren/groen karakter hebben,
  • uitzicht hebben op winstgevendheid
  • financierbaar zijn,
  • binnen een jaar tot een werkbaar businessplan te maken.

Criteria kandidaten

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij eigen initiatief tonen en het voortouw nemen bij de voortgang van het ontwikkelproces. Openheid, de bereidheid om samen te werken en voldoende weerbaarheid om opbouwende kritiek te verdragen zijn kwaliteiten waar we naar zoeken.

'Het Beste Idee van Etten-Leur e.o'

Onze missie

BCEL (Business Club Etten-Leur e.o.) is een club van enthousiaste en gedreven ondernemers en professionals die in onderlinge verbondenheid kennis en ervaring uitwisselen en elkaar positief stimuleren. Daarnaast levert BCEL een bijdrage aan het stimuleren van het ondernemerschap in de regio Etten-Leur door een aantal business ideeën een jaar lang te ondersteunen en te begeleiden. Met als resultaat een succesvolle uitvoering van een ondernemersplan.

Onze visie

Vanuit onze eigen kennis, ervaringen en netwerken jonge, onervaren ondernemers te stimuleren in hun plannen en waar mogelijk te behoeden voor valkuilen. Dit in de verwachting dat zij deel gaan uitmaken van BCEL om op hun beurt hun ervaringen uit te wisselen met nieuwe kandidaten.

Onze ambitie

Door (startende) ondernemers met een innovatief business idee actief te stimuleren, adviseren en begeleiden bij realisatie hiervan, willen wij het ondernemerschap in de regio bevorderen en BCEL op de kaart zetten.

Aanmelden kandidaten

Startende en ambitieuze ondernemers die interesse hebben in een gratis coachingtraject kunnen hun idee in de vorm van een eerste aanzet tot een businessplan kenbaar maken door een email te sturen naar info@bcel.nl